• n

  わるくち - [悪口] - [ÁC KHẨU]
  nói xấu về anh ta: 彼の ~ を言う
  わるくち - [悪口] - [ÁC KHẨU]
  かげぐち - [陰口] - [ÂM KHẨU]
  lời nói xấu sau lưng đầy ác ý: 悪意に満ちた陰口
  nói xấu làm tổn thương đến ai đó: 人を傷つける陰口
  phản bác lại những lời nói xấu: 陰口と戦う
  nói xấu sau lưng: 陰口を言う
  あっこう - [悪口] - [ÁC KHẨU]
  sự nói xấu độc địa: 毒のある悪口
  người chuyên nói xấu: 悪口を言いふらす人
  hắn ta nói xấu cô ấy sau lưng rằng cô ấy là người không có tinh thần hợp tác: 彼は、彼女には協調性がないと陰で悪口を言う
  đừng nói xấu anh ta: 彼の悪口を言うな
  あくげん - [悪言] - [ÁC NGÔN]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X