• n

  でんか - [電荷] - [ĐIỆN HÀ]
  Sự nạp điện dương tương ứng với sự nạp điện âm của điện tử: 電子の負電荷と等しい正電荷
  Sự nạp điện được tích trữ tại ~: に蓄積される電荷

  Kỹ thuật

  じゅうでん - [充電]
  ちくでん - [蓄電]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X