• n

  ちゅっぱら - [中っ腹] - [TRUNG PHÚC]
  げきど - [激怒]
  Nổi xung lên với ~: ~に対する激怒

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X