• n

  ほんそう - [奔走]
  Nỗ lực bảo đảm đủ số lượng <ghế các nghị sỹ> trong quốc hội để duy trì chính quyền: 政権維持のため国会での(議席の)数合わせに奔走する
  どりょく - [努力]
  nỗ lực giữ vững quyết tâm để ~: ~するための持続的かつ協調的な努力

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X