• n

  さしとめ - [差し止め] - [SAI CHỈ]
  げんきん - [厳禁]
  きんせい - [禁制]
  sự ngăn cấm của xã hội: 社会的禁制
  phá vỡ sự cấm đoán (ngăn cấm): 禁制を犯す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X