• Kỹ thuật

    ぎゃくび - [逆火]
    Explanation: 炎が火口の中に入る現象。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X