• n

  ランダム
  ひょうぜん - [漂然]
  ぐうぜん - [偶然]
  tình cờ (ngẫu nhiên) ngồi cạnh nhau: 偶然~と隣り合わせに座る
  tình cờ (ngẫu nhiên) tìm thấy: 偶然~を見つける
  tình cờ (ngẫu nhiên) tạo ra: 偶然~を作り出す
  tình cờ (ngẫu nhiên) gặp ai trong hội nghị: 会議で偶然(人)に会う
  tình cờ (ngẫu nhiên) lọt vào tai của ai: 偶然(人)の耳に入る
  ngẫu nhiên (tình cờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X