• n

    ひんじゃく - [貧弱]
    Chúng ta phải nhớ rằng nền kinh tế Nhật Bản dựa trên một hệ sinh thái nghèo nàn: 日本経済は、とても貧弱な生態系を基盤にしていることを忘れてはならない。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X