• exp

  ねんじゆうきゅうきゅうか - [年次有給休暇] - [NIÊN THỨ HỮU CẤP HƯU HẠ]
  Công ty có thể sẽ mua lại những ngày phép chưa nghỉ cho cán bộ công nhân viên.: 会社が年次有給休暇の未消化分を買い上げることがある
  Tra tiền đền bù những ngày phép chưa nghỉ cho người lao động.: 労働者から年次有給休暇の未消化分を買い上げる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X