• n

  せつじつ - [切実]
  Một vấn đề nghiêm trọng: 切実な問題
  じんだい - [甚大]
  しんこく - [深刻]
  シリアス
  げんじゅう - [厳重]
  げきじん - [激甚]
  Tai họa nghiêm trọng: 激甚災害
  Vùng bị thiệt hại nghiêm trọng: 激甚被害地帯
  theo quy định về tai họa nghiêm trọng: 激甚災害の指定に基づいて
  Khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng: 激甚災害地区

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X