• n

  しらべ - [調べ]
  サーチ
  けんきゅう - [研究]
  phát triển nghiên cứu và kỹ thuật: 研究・技術開発
  nghiên cứu phát triển hệ thống CATV theo hai hướng thông tin: CATVシステムを双方向通信に発展させる研究
  nghiên cứu với đối tượng là (bao nhiêu) tình nguyện viên: _人のボランティアを対象とした研究
  けんがく - [研学]
  ケースワーカー
  ケーススタディー
  がっきゅう - [学究]
  yêu thích nghiên cứu: 学究的関心

  Kinh tế

  ちょうさ - [調査]
  Category: マーケティング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X