• n

  がんめい - [頑迷]
  ngoan cố bảo vệ quan điểm của mình: 持論を頑迷に固執する
  sự cứng đầu cứng cổ đã ăn sâu: 根深い頑迷
  がんこ - [頑固]
  anh ta không đến mức ngoan cố như tôi tưởng: 彼は思ったほど頑固じゃない
  liên tục duy trì thái độ ngoan cố (bảo thủ, cố chấp): 頑固とした態度を続ける

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X