• n

  どんかん - [鈍感]
  Người đàn ông kia làm tôi điên hết cả đầu. Sao sinh ra trên đời này lại có thằng cha ngu xuẩn đến thế?: あの男は理解に苦しむよ。どうしたらあんなに鈍感でいられるんだろうか?
  Một số người giả vờ ngu đần bởi sự không sẵn sàng chấp nhận ý tưởng mới.: 新しいアイディアを受け入れたくないために鈍感なふりをする人々がいる
  ぐれつ - [愚劣]
  câu chuyện ngu xuẩn: 愚劣な話
  thằng cha ngu xuẩn: 愚劣なやつ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X