• n

    ウインク
    nháy mắt nhẹ với ai: (人)に軽いウインクをする

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X