• n, exp

  ぎじん - [擬人]
  thuyết nhân cách hóa: 擬人説
  quan điểm nhân cách hóa: 擬人観
  nhân cách hóa phương tiện truyền thông: メディアの擬人化
  nhân cách hóa: 擬人化する
  những đồ vật, con vật không phải là con người được nhân cách hóa: 擬人化された(人間以外のものが)
  phương pháp nhân cách hóa: 擬人法
  パーソナルか - [パーソナル化] - [HÓA]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X