• n

  ふうりゅう - [風流]
  ひょうけい - [表敬] - [BIỂU KÍNH]
  tới thăm lịch sự cựu Tổng thống: 前大統領を表敬訪問する
  tới thăm bày tỏ sự tôn kính với: (人)に表敬訪問をしにいく
  ねんごろ - [懇ろ]
  てんが - [典雅] - [ĐIỂN NHÃ]
  sự thanh nhã/nhã nhặn và lịch sự: 優麗典雅
  thanh nhã trang trọng: 荘重典雅な
  しとやか - [淑やか]
  アメニティー
  màu sắc nhã nhặn: アメニティーカラー
  あいきょう - [愛嬌] - [ÁI KIỀU]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X