• n

  せっちゅう - [折衷]
  じょうほ - [譲歩]
  trong trường hợp này cần có sự nhượng bộ: この場合、譲歩が必要です
  こうじょう - [交譲] - [GIAO NHƯỢNG]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X