• n, exp

  ごじょう - [互譲]
  Trên tinh thần nhượng bộ nhau (thỏa hiệp, hòa giải): 互譲精神で
  Tinh thần thỏa hiệp (hòa giải, nhượng bộ nhau): 互譲の精神
  Sự nhượng bộ nhau giữa các thế hệ : 世代間の互譲

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X