• n

  しんけい - [神経]
  えいびん - [鋭敏]
  nhà kinh doanh nhạy cảm: 鋭敏な実業家
  trở nên nhạy cảm đặc biệt do chịu nhiều chấn động: 多くの刺激に対して特別に鋭敏になっている

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X