• Kỹ thuật

    ハンチング
    Explanation: 制御信号により、制御動作が行われたとき、制御量が周期的に変化して、安定状態にならない現象。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X