• n

  にんしき - [認識]
  nhận thức thế giới khách quan: 客観的な世界を認識する
  nhận thức luận: 認識論
  えとく - [会得] - [HỘI ĐẮC]

  Kinh tế

  にんち - [認知]
  Category: マーケティング
  りかい - [理解]
  Category: マーケティング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X