• n

  へんにゅう - [編入]
  Vượt qua trong kỳ thi tuyển vào.: 編入試験に合格する

  Kỹ thuật

  うけいれ - [受け入れ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X