• n

  インポート
  nhập (tên, địa chỉ...) vào danh bạ: アドレス帳をインポートする
  nhập một hạng mục từ một file: ファイルからオブジェクトをインポートする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X