• n

  へんきょう - [偏狭]
  biểu hiện sự nhỏ mọn điển hình: 典型的な偏狭振りを示す
  きょうりょう - [狭量]
  Tôi cảm thấy sự hẹp hòi: 狭量だと感じる
  Người có suy nghĩ nhỏ mọn: 狭量な考えの人

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X