• n

  だいたい - [大体]
  きこう - [起稿] - [KHỞI CẢO]
  phác thảo: 起稿する
  がいせつ - [概説] - [KHÁI THUYẾT]
  phác thảo các đánh giá liên quan đến y học: 医学に関しての見解を概説する
  phác thảo chương trình nghị sự: 議事日程を概説する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X