• n

  はっせい - [発声]
  kiểm tra bằng cách cho phát âm "a": アーと発声してもらいながら調べる
  thầy dạy ngữ âm dạy cách phát âm và các kỹ năng phát âm khác.: 話し方の先生は、はっきりした発音方法やそのほかの発声技術を教える
  はつおん - [発音]
  Phát âm đã được ghi vào trong quyển từ điển đó: その辞書に掲載されている発音
  Cách phát âm được sử dụng phổ biến: 一般的に使われる発音

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X