• n

  はっせい - [発生]
  phát sinh mất trật tự tại ~: ~における秩序不安の発生
  phát sinh vấn đề tị nạn tại ~: ~における難民問題の発生
  はせい - [派生]
  vấn đề phát sinh: 派生的な問題

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X