• n, exp

  インフラかいはつ - [インフラ開発] - [KHAI PHÁT]
  thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng về truyền thông thông tin đối với...: ~における情報通信インフラ開発を推進する
  sự phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế: 経済インフラ開発

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X