• n

  ぶんぷ - [分布]
  điều tra sự phân bố dầu: 石油分布を調べる
  はんぷ - [頒布]

  Kỹ thuật

  アロケーション
  デストリビューション
  パーチーション
  ぶんぷ - [分布]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X