• n

  みわけ - [見分け]
  không phân biệt được: ~ がつかない
  べつ - [別]
  sự phân biệt giữa công và tư: 公私の別がある
  しきべつ - [識別]
  Sự phân biệt về trình độ cao: 高水準の認証識別
  Sự phân biệt mang tính di truyền: 遺伝子による本人性識別
  さべつ - [差別]
  sự đối xử phân biệt: 差別待遇
  くべつ - [区別]
  phân biệt xã hội giữa ~: ~間の社会的区別
  phân biệt rõ ràng giữa ~: ~間の明確な区別
  phân biệt cái này hay cái kia: こちらかあちらかの区別
  phân biệt đàn ông chưa có vợ với đàn ông có vợ: 既婚男性と未婚男性の区別
  きらい - [嫌い]
  Lựa chọn không có sự phân biệt nam nữ: 男女の嫌いなく選抜する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X