• n

  ぶんぎょう - [分業]
  phân công lao động quốc tế: 国際労働分業
  とうよう - [登用]
  quyết định phân công bất kể có thâm niên trong nghề hay không: 年功序列にとらわれずに人材を登用する
  tuyển chọn, đào tạo và bổ nhiệm nữ công nhân: 女性職員の採用・登用の改善
  とうよう - [登庸]
  おしきせ - [お仕着せ]
  phân công đầy đủ: お仕着せの正装をした
  người phân công: お仕着せの従者

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X