• Kỹ thuật

  ぶんきょく - [分極]
  ポーラライジング
  ポーラリゼーション
  ポラライゼーション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X