• exp

    とどうふけん - [都道府県]
    tổ chức hành chính mới của chính phủ rất khác với sự phân chia hành chính hiện tại: 現在の都道府県制度にとらわれない新しい行政の枠組み

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X