• n

  はんぷ - [頒布]
  はいぶん - [配分]
  Sự phân phối hiệu quả nguồn tài nguyên thông qua thị trường.: 市場を通じた効率的な資源配分
  はいふ - [配布]
  Đề nghị phân phát 10 tập quảng cáo chúng tôi gửi kèm cho mọi người trong gia đình bạn và bạn bè.: 同封した10枚のチラシを、皆さまのご家族やご友人に配布いただけますようお願い致します。
  はいたつ - [配達]

  Tin học

  ぶんさん - [分散]
  ぶんぱい - [分配]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X