• n

  ぼう - [剖]
  ぶんり - [分離]
  phân tách nước ở trong dầu ra: 油の中の水が分離した
  ふんべつ - [分別]
  Sự phân tách phân tử.: 粒子分別

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X