• n

  ぶんさん - [分散]
  Sự phân tán gen di truyền: 遺伝共分散
  Phân tán áp suất: 圧力分散

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X