• n

  ぶんせき - [分析]
  Kết quả phân tích cho thấy rằng nó có chứa chất asen: 分析の結果ヒ素を含んでいることがわかった.
  Hóa học phân tích: 分析化学
  ぶんかい - [分解]
  Bộ phận phân giải hình ảnh: 分解写真 〈相撲のテレビ放送などの〉
  かいせき - [解析]
  phân tích cấu tạo tia X: X線構造解析
  phân tích thuật toán: アルゴリズムの解析
  phân tích máy tính: コンピュータ解析
  phân tích lỗi hệ thống: システム故障解析
  アナリスト
  phân tích dữ liệu: データ・アナリスト
  phân tích về chính sách ngoại giao: 外交政策アナリスト
  phân tích tài chính : 金融アナリスト
  アナリシス
  phân tích hệ thống: システム・アナリシス
  phân tích rủi ro: リスク・アナリシス
  chương trình phân tích công việc: ワーク・アナリシス・プログラム
  phép phân tích chu kỳ sống (vòng đời) : ライフ・サイクル・アナリシス

  Kỹ thuật

  テスト
  ぶんせき - [分析]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X