• n

    ふんそう - [紛争]
    Giải quyết sự tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.: 紛争を平和的手段によって解決する

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X