• n

  おしきせ - [お仕着せ]
  phân việc đầy đủ: お仕着せの正装をした
  người phân việc: お仕着せの従者

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X