• n

  きょか - [許可]

  Kỹ thuật

  にんか - [認可]
  にんしょう - [認証]
  にんてい - [認定]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X