• n

  ぼうがい - [妨害]
  きがい - [危害]
  sự phương hại đến môi trường: 環境への危害
  sự nguy hại (phương hại) về tinh thần: 精神的危害

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X