• n

  はんじょう - [繁盛]
  はんえい - [繁栄] - [PHỒN VINH]
  はえ - [栄え] - [VINH]
  ぜんせい - [全盛]
  さかえ - [栄え] - [VINH]
  Hoạt động văn hóa thể thao thể hiện sự phồn vinh của 1 quốc gia: 文化・スポッツの活動は国家の栄を表す
  こうりゅう - [興隆]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X