• n

  ふっこう - [復興]
  Đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi nền kinh tế.: 経済復興が大変厳しい状況にある
  ふっこ - [復古] - [PHỤC CỔ]
  sự phục hồi không trọn vẹn của tử cung sau khi sinh: 産褥子宮復古不全
  Thuyết phục hưng: 復古論
  ふっかつ - [復活]
  たいしゃ - [代謝]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X