• n

  ふくじゅう - [服従]
  Lợi dụng tình cảm để bắt ai phục tùng mình.: (人)の感情を操作して服従させようとする
  にんじゅう - [忍従] - [NHẪN TÙNG]
  しょうふく - [承服]
  Có một vài điểm chưa thuyết phục lắm.: (人)が承服できないいくつかの点
  nói thẳng ra là không thể thuyết phục trong ~: 率直に言って~には承服できない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X