• n

  ひてい - [否定]
  ひ - [否] - [PHỦ]
  ネガティブ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X