• exp

  ふくざつか - [複雑化] - [PHỨC TẠP HÓA]
  Phức tạp hóa hoạt động của cơ quan tài chính.: 金融機関の業務を複雑化する
  ứng dụng càng ngày càng phức tạp hóa: ますます複雑化するアプリケーション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X