• n

  きしゃく - [希釈]
  pha loãng sữa: 牛乳希釈
  pha loãng thể đồng vị: 同位体希釈
  bị làm loãng (pha loãng) bằng nước: 水で希釈された
  làm loãng (pha loãng) sản phẩm hóa học: 化学薬品を希釈する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X