• n

  ミックス
  せっちゅう - [折衷]
  こんこう - [混交] - [HỖN GIAO]
  アマルガム
  pha trộn thành hỗn hợp: アマルガムにする

  Kỹ thuật

  ちょうごう - [調合]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X