• n

  ゆたか - [豊か]
  sự phong phú của từ vựng trong lĩnh vực...: ...の語彙の豊かさ
  ゆうふく - [裕福]
  ほうまん - [豊満]
  Một người đầy lòng đố kị tự làm mình gầy đi khi nhìn thấy sự phong mãn của người hàng xóm.: ねたみ深い者は、隣人の豊満さを見るにつけ、自らの身が細る。
  ほうふ - [豊富]
  Cửa hàng có các mặt hàng phong phú.: この店は品数が豊富だ。
  Mặc dù từ vựng của anh ấy rất phong phú nhưng cú pháp thì có vấn đề.: 彼は語彙が豊富だったが、構文に関しては問題があった
  バラエティー
  じゅうじつ - [充実]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X