• n

  かんてつ - [貫徹]
  quán triệt không toàn diện: 不完全貫徹
  quán triệt tư tưởng: 意思を貫徹する
  quán triệt yêu cầu: 要求を貫徹する
  người quán triệt: 貫徹する人

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X